POSTUPKY

V obdélníku nebo čtverci je místěno několik sad čísel od jedné do určitého počtu dle konkrétního zadaní, které vždy tvoří posloupnost - postupku. Úkolem je propojit vždy všechna čísla každé jednotlivé postupky čárou.

Podmínky:

  1. Všechna čísla musí být součástí některé z postupek, žádné číslo nesmí zůstat volně
  2. Spojovací čáry se nesmí nikde křížit a mohou vést pouze vodorovně nebo kolmo
  3. Všechny postupky musí postupovat vždy od jedničky k poslednímu nejvyššímu číslu vyskytujícímu se v zadání
  4. Všechna pole musí být zaplněny buď číslem, nebo čárou, žádné nesmí zůstat prázdné
  5. Čáry mohou přes pole jít rovně nebo mohou být zalomeny do pravého úhlu
  6. Není určeno, přes kolik polí jde čára k následujícímu číslu

 

     

 

 

Postupky

037 por-6-8x8E-shop stahnout postupky4
0 Hodnocení
29 Kč
037 por-6-8x8E-shop poslat postupky6
0 Hodnocení
49 Kč