Registrace

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
Jméno *
Uživatelské jméno *
Heslo *
Ověřit heslo *
E-mail *
Ověřit email *

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je členství v členských vzdělávacích sekcích a prodej vzdělávacích produktů jako e-booků, souborů, dokumentů, videí, zvukových záznamů, přístupů do členských sekcí a zasílání tištěných dokumentů poštou (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.zasobarnazabavy.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba:

MICROVISION s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze (oddíl C, značka 298402)
IČO: 02001284, DIČ02001284

Sídlo:
Na Folimance 2155/15
12000 Praha 2

Jednatel: Nataša Řezníčková

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 737303303


Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření obsahu předmětu koupě a obsahu členství nebo poskytování přístupových údajů třetím osobám bez souhlasu autora.

Především je zakázáno v případě zakoupení křížovek, osmisměrek, sudoku a jiných podobných druhů zábavy ve formě souborů ke stažení a tisku (určených pro vlastní potřebu) tyto šířit dále, kdekoliv je zveřejňovat či soubory nebo výtisky přeposílat. Jsou určeny výhradně k použití (i opakovanému) osobě, která si je koupila. Pokud kupující tyto pořídil jako dárek pro jinou osobu, pak musí zajistit, aby se obdarovaná osoba řídila těmito podmínkami a soubor nebo výtisk již nebyl v žádném případě dále šířen a předáván nikomu dalšímu k jakémukoliv dalšímu použití.

Pro využití některých produktů k dalšímu šíření, a zveřejňování či jinému komerčnímu využití je možné využít produkty na objednávku ("na míru"), zakoupit si členství v Zásobárně "Profi" nebo si dohodnout další způsoby a rozsah použití individuálně (kontakt: Nataša Řezníčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737303303)

Některé produkty jsou ale určeny k použití obsahu pro zveřejnění na webu nebo sociálních sítích.
Zakoupením takových produktů získáváte možnost ho KDYKOLIV jakkoliv použít pro osobní potřebu nebo pro podnikatelské aktivity na sociálních sítích nebo firemním webu, ale obsah není možné přeprodávat ani zdarma poskytovat dalším osobám, které by je také zveřejňovaly na sociálních sitích, webech či je používali jakkoliv jinak.

Produkty a jejich obsah je zakázané používat pro placenou reklamu !!!

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.


Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na adrese: http://www.zasobarnazabavy.cz

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím některé ze stránek webu http://www.zasobarnazabavy.cz nebo objednáním v e-shopu tohoto webu.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

Kupní cena, daňový doklad

V objednávce na stránkách http://www.zasobarnazabavy.cz najdete vždy konečnou cenu produktů a obdržíte fakturu s cenou. Prodávající není plátce DPH.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Platba za vstup do členských sekcí (jednitlivých zásobáren) se provádí rovněž prostřednictvím e-shopu, kde je zakoupen kupón, který se následně použije při registraci do členských sekcí.

 

Způsob a forma úhrady

Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti, která zprostředkovává online platby.

Možnosti plateb:
- Bankovním převodem – včetně online bankovnictví
- Online platební kartou (pokud je tato forma u objednávky dostupná)
- Složenkou dle údajů na faktuře
- Vložením peněz na přepážce banky na účet uvedený ve faktuře

Forma platby:
Jednorázová platba
V případě prodlužování členství - opakovaná platba

Bonusy:
Odkazy na bonusy budou součástí textu předmětu koupě
Na některé uvedené produkty MICROVISION s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate.
Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 228 224 267

 

Forma dodání

- Elektronicky (zaslání emailem, stažení, shlédnutí apod.)
- Zpřístupnění členské sekce
- Zaslání poštou

 

Odstoupení od smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující o svém odstoupení od této smlouvy informuje prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Odstoupení je možné provést v zákonné lhůtě do 14 dnů elektronickou formou na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu.
Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět stejným způsobem jako proběhla platba.

Je-li předmětem smlouvy dodání zboží jakožto digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pak vzhledem k tomu, že jej prodávající spotřebiteli zpřístupňuje před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel v souladu s § 1837 písmeno l) NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit, nejedná-li se o využití práva z vadného plnění v souladu s Reklamačním řádem. Objednáním takových produktů kupující potvrzuje, že si je vědom toho, že není možné zakoupené soubory vrátit.

Pokud v případě zakoupení členství v některých sekcích a u některých vybraných produktů, poskytuje prodávající záruku spokojenosti, kupující může vyžadovat vrácení peněz do doby, která je u konkrétní sekce nebo konkrétního produktu uvedena.
V případě vystoupení z členských sekcí po uvedené době záruky se poplatek (kupní cena) nevrací.

 

Reklamace, vadné plnění

Reklamace je možná v případě že:
- Odkaz na stažení produktu, který přišel zákazníkovi e-mailem, nefunguje
- Pokud je produkt v e-mailu jako příloha a soubor nelze stáhnout nebo je poškozen
- Stažený soubor má jiný obsah, než bylo uvedeno u produktu
- Zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu nebyl doručen ve lhůtě 24 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou na stažení produktu
- Zákazníkovi nebyly doručeny přístupové údaje do členské sekce nebo zaslané údaje nejsou funkční

Způsob uplatnění reklamace:
- Zákazník uplatní reklamaci emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Způsob vyřízení reklamace:
Podle druhu produktu - náprava odkazů, aby byly funkční, zaslání nových souborů, zaslání správných přístupových údajů, zaslání správných materiálů. V případě vyřizování reklamace, se lhůta 14ti dnů garance na vrácení peněz počítá znovu od úplného vyřízení reklamace.

 

Ochrana údajů

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://zasobarnazabavy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://zasobarnazabavy.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Platnost obchodních podmínek


Tyto podmínky se týkají webu https://zasobarnazabavy.cz, který provozuje společnost uvedená v úvodních ustanoveních těchto podmínek.

Sdílejte, pokud se Vám to líbí ....
Pin It
Používání souborů cookie

Tento web používá cookies v rozsahu nezbytném pro fungování webu a jeho obsahu. Obsah podmínek Ochrany osobních údajů jsou součástí tohoto webu a my dodržujeme zákon.